Květen 2, 2017

Technologie a hygiena potravin

Staň se diplomovaným Technologem potravin a pracuj v prestižní oblasti, která bude mít stále větší a větší využití. Titul DiS. ti zajistí vyšší příjmy a možnost pracovat v laboratořích, ať už chemických nebo mikrobiologických. Uplatnění najdeš jak ve státním sektoru, například v institucích hygienického a veterinárního dozoru, tak i v soukromých laboratořích. Budeš se orientovat také v marketingu potravin.

Díky tříleté denní formě se na trh práce můžeš dostat už za tři roky. Nemusíš se bát, že bys skončil bez práce. O naše studenty je velký zájem a dostávají pracovní nabídky už během doby jejich studia.
U nás můžeš studovat i dálkovou formou při zaměstnání a získat tak vyšší kvalifikaci pro lepší pracovní uplatnění a nebo úplně změnit obor, v kterém pracuješ a vybudovat si renomé v hi-tech oboru.

Technologie a hygiena potravin ve zkratce

  • Více jak třetina výuky je praktického rázu. Ať už na školním poloprovozu nebo v soukromých firmách.
  • Můžeš si zvolit mezi tříletým denním studiem nebo čtyřletou kombinovanou formou studia.
  • Budeš schopen řídit a kontrolovat jakost potravin, stejně tak jako řídit laboratoře či vymýšlet prodejní strategie a vývoj výrobků.
  • Budeš trávit čas v profesionálně vybavených chemických, fyzikálních a biologických laboratořích.

Díky studiu získáš

  • Kvalifikaci pro výkon práce technologa potravin, jehož důležitost v dnešní době na trhu práce stále narůstá.
  • Zkušenosti přímo z reálných provozů a firem, takže budeš znát nejnovější trendy v oboru.
  • Možnost lepšího pracovního místa a vyššího platové ohodnocení. Uplatníš se v soukromém sektoru ale i ve státní správě.
  • Titul DiS., který ti umožní pracovat na specializovaných technologických pracovištích.

Organizace studia

Denní studium probíhá podobně jako na vysokých školách. Školní rok se skládá ze dvou semestrů, kdy každý semestr čítá 16 týdnů výuky a 3 týdny zkouškového období. Výuka se skládá z seminářů, cvičení a přednášek, které tě připraví po teoretické i praktické stránce na výkon tvého povolání. Studium je zakončeno absolutoriem, skládajícím se ze tři zkoušek. Po jeho úspěšném můžete ihned nastoupit do pracovního poměru a prokázat své získané dovednosti.

Dálkové studium je realizováno třídenními konzultacemi jednou za měsíc. Termíny konzultací se dozvíš na začátku semestru. Studium následně zakončíš absolutoriem, skládajícím se ze tří zkoušek.

 Bez přijímacích zkoušek, stačí podat přihlášku s potvrzením o zdravotní způsobilosti a opatřit si poté ke studiu Průkaz pracovníka potravinářství.
 Roční školné 3000 Kč splácené ve dvou splátkách. Studuj za nejnižší možnou cenu!

Chci se stát Technologem potravin