Červen 26, 2017

Přihláška

Podmínky přijetí: maturita a zdravotní způsobilost (vystavuje lékař do speciálního pole v přihlášce).
Přijímací řízení: bez přijímacích zkoušek probíhá formou informativní schůzky.
Termíny: V prvním kole můžete podat přihlášku až do 31. května 2018. Nenechávejte to na poslední chvíli a přihlaste se už dnes.

 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: VOŠP a SPŠM, Štěchovice 4176, 767 01 Kroměříž

 

Studiem na Vyšší odborné škole potravinářské můžete získat jedno z nejkvalitnějších vzdělání v oboru s extrémním důrazem na praxi a to ZA BEZKONKURENČNÍ ŠKOLNÉ. Školné je možné platit ve dvou ročních splátkách, a to bez navyšování roční platby. Výše školného se po dobu studia nemění. Cenu školného na naší škole je 3000 Kč za rok.

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU

 

Průběh procesu po podání přihlášky

 

  • Uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu školy i s kopií maturitního vysvědčení.
  • Aby nebyli znevýhodněni ti, kdo mají již delší dobu od absolutoria školy, přijímací řízení probíhá formou individuální informativní schůzky.
  • O přijetí rozhodují kritéria stanovená ředitelem školy. Rozhodující jsou známky z biologie a chemie a také celkový prospěch.
  • Body můžete získat také za účast v 3. a 4. ročníku SŠ na olympiádě z biologie, fyziky, chemie nebo matematiky.
  • Pokud máte obavu, zda vás přijmeme, ozvěte se nám, rádi s vámi vše zkonzultujeme.
  • Před nástupem do studia je potřebné opatřit si “Zdravotní průkaz” (Průkaz pracovníka potravinářství).
  • Po ukončení přijímacího řízení se výsledky dozvíte na webu školy a vývěsce školy.